Beräkning av motordata
 Effekt W
Spänning V
 Ström A
 Varvtal rpm
 Fasvinkel cos φ
 Verkningsgrad η
 Frekvens Hz