Beräkna överlast tryck
 Datum2022/06/28
 Upphängning :1
 Statiskt tryck tom korg bar
 Max last kg
 Antal cyllindrar st
 Diameter steg 1 mm
 Diameter steg 2 mm
 Diameter steg 3 mm
 Diameter steg 4 mm
 
 Fel: Ett eller flera fält är tomt