Beräkna överlast tryck
 Datum2022/06/28
Grund data
 Upphängning :1
 Statiskt tryck tom korg bar
 Max last kg
Cyllinder a
 Antal cyllindrar typ a st
 Diameter steg 1 mm
 Diameter steg 2 mm
 Diameter steg 3 mm
 Diameter steg 4 mm
Cyllinder b
 Antal cyllindrar typ b st
 Diameter steg 1 mm
 Diameter steg 2 mm
 Diameter steg 3 mm
 Diameter steg 4 mm
 
 Fel: Ett eller flera fält är tomt