Hissteknik i Göteborg AB

Close Icon
   
Contact Info     Växelnummer 031-337 36 30
Felanmälan 031-337 36 39

Pegrocos portföljbolag Nordic Lift förvärvar Rikshiss Service AB

Pressmeddelande den 30 juni 2021

Nordic Lift fortsätter sin expansion och förvärvar Rikshiss Service AB i Göteborg (”Rikshiss”). Genom förvärvet stärker Nordic Lift sin verksamhet i Västsverige.

Rikshiss, med huvudkontor i Mölndal utanför Göteborg, utför service, underhåll och ombyggnation av alla typer av hissar i västra Sverige. Bolaget grundades 2005 och har idag 10 anställda samt servicekontrakt för 900 hissar. Under 2020 hade Rikshiss en omsättning på 16,4 MSEK.

– Vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva Rikshiss. Rikshiss verksamhet överlappar och kompletterar verksamheterna i koncernens andra bolag i regionen, varför vi ser att det finns tydliga synergier som gör att Nordic Lift kommer stärkas med detta förvärv. Vidare ser vi att Rikshiss ligger långt fram inom arbetsmiljö och säkerhet, ett område som blir alltmer viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Mats Gustafsson, VD i Nordic Lift.

– Nordic Lift fortsätter sin förvärvs- och tillväxtresa genom ytterligare ett förvärv. Förvärvet av Rikshiss, förstärker Nordic Lifts redan starka position i Göteborgsregionen, en av Sveriges mest expansiva regioner inom bygg- och fastighetssektorn, säger Joakim Winggren, vice VD och ägaransvarig på Pegroco Invest, huvudägare i Nordic Lift.

– Vi är glada över att bli en del av Nordic Lift, då vi tillsammans skapar en stark plattform för framtida utveckling som gör det lättare att attrahera både kunder och personal, säger Joakim Tilander, VD i Rikshiss.

Nordic Lift förvärvar 100% av aktierna i Rikshiss av de tre befintliga aktieägarna. En av säljarna, tillika VD i Rikshiss, återinvesterar större delen av sin köpeskilling och blir därmed också ägare i Nordic Lift. De andra två säljarna avser att trappa ner och så småningom gå i pension. Tillträde skedde samtidigt som aktieöverlåtelseavtalet ingicks.

Om Nordic Lift
Nordic Lift bedriver hissverksamhet genom RC Hisservice AB, Hissteknik i Göteborg AB och Globus TT AB. Bolagen erbjuder leverans och installation av nya hissar; modernisering av äldre; samt underhåll och dygnet runt jourservice på befintliga hissar. Nordic Lift är, med sammanlagt drygt ett 100-tal medarbetare och servicekontrakt för cirka 7 700 hissar, den ledande oberoende aktören i Västsverige samt en ledande hissleverantör inom tillgänglighetsanpassade plattforms- och trapphissar i Sverige. Kunder är såväl offentliga myndigheter som privata fastighets- och byggföretag. Nordic Lift-koncernens omsättning proforma uppgick till 220 MSEK under 2020*. Nordic Lift är ett dotterbolag till Pegroco Invest AB.

Om Pegroco Invest AB
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädevis i Sverige. Pegroco har idag 7 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Stockholm.

För ytterligare information, kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-8636401.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.