Hissteknik i Göteborg AB

Close Icon
   
Contact Info     Växelnummer 031-337 36 30
Felanmälan 031-337 36 39

Service  arrow

Bild1pRegelbunden service av kompetent personal är nyckeln till problemfria hissar. Vi anpassar service och underhåll efter hissens behov. Vi tillhandahåller alla sorters serviceavtal – allt från det enklaste med periodisk tillsyn till komplett fullservice.

Vi utför service och underhåll på marknadens samtliga fabrikat och hisstyper, bl. a. hydraulhissar, linhissar, lyftbord och skruvhissar. För oss är ingenting främmande.

Felanmälan och hisslarm tas omhand av lokal personal med kännedom om vårt hissbestånd och våra medarbetare. Vid anmält fel skapas en arbetsorder i vårt system för att automatiskt skickas till serviceteknikerns smartphone.

För att tillse att bästa service och underhåll sker ansvarar samma tekniker för både service, underhåll och reparationer på sina hissar.

Service schemaläggs i arbetsordersystemet för att automatiskt skickas ut till rätt tekniker vid rätt tidpunkt.

Teknikernas servicebilar är utrustade med de vanligaste reservdelarna för att minska resor och miljöpåverkan.

Återkommande besiktning planeras och utförs i samråd med de ackrediterade besiktningsföretagen, allt för att minimera stillestånd och problem.