Hissteknik i Göteborg AB

Close Icon
   
Contact Info     Växelnummer 031-337 36 30
Felanmälan 031-337 36 39

Regelverk  arrow

Regelverk

 • BFS 2011:12 – H 14
 • BFS 2011:12
 • BFS 2006:26 H10 – Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och motordrivna anläggningar
 • ELSÄK-FS 2008 – Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande av elektriska starkströmsanläggningar
 • BFS 1993:57 – Boverkets Byggregler inkl senare ändringar
 • BFS 1993:58 – Boverkets Konstruktionsregler inkl senare ändringar
 • SS EN 81-1 – Elektriska Hissar – Säkerhetsregler
 • SS EN 81-2
 • SS EN 130-15 – Regler för underhållsinstruktioner
 • SS EN 81-28 – Alarmsystem för person- och varuhissar
 • SS EN 81-70 – Tillträde till hissar för personer inkl personer med funktionsnedsättningar (inkl. Annex G)
 • SS EN 120 15 – Elektromagnetisk kompabilitet – Emission
 • SS EN 120 16 – Elektromagnetisk kompabilitet – Immunitet
 • 95/16/EG – Hissdirektivet

Länkar

Sweitic http://www.swetic.org/lyft

Boverket http://www.boverket.se/sv/

Elsäkerhetsverket http://www.elsakerhetsverket.se/

Eur.Lex http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:31995L0016